Introducció a l'Anàlisi Multivariable (Màster CAAG)

Descripció: Emili García-Berthou
Recurs: CIENCIES A.INFORMATIQUES - A.Inf.2
Data d'inici: 15:00:00 - dimecres 06 mar 2019
Duració: 2 hores
Data de fi: 17:00:00 - dimecres 06 mar 2019
Entitat:
Creada per:
Última actualizació: 11:25:30 - dimarts 30 octubre 2018
Tipus de repetició: Cap